Anglų kalbos kursai suaugusiems | Anglų kalbos kursai Klaipėdoje | Anglų kalba Klaipėdoje

Anglų kalbos kursai suaugusiems | Anglų kalbos kursai Klaipėdoje | Anglų kalba Klaipėdoje

„House of languages“ organizuojami anglų kalbos kursai skirti visiems suaugusiems, kurie nėra mokęsi anglų kalbos anksčiau ir nori išmokti susikalbėti arba nori patobulinti jau esamas žinias, praplėsti anglų kalbos žodžių žodyną bei svarbiausia – nugalėti baimę kalbėti užsienio kalba.

Galite rinktis įvairaus pobūdžio anglų kalbos kursus – bedrinės, verslo, kalbėjimo įgūdžių lavinimo arba specializuotos anglų kalbos kursus.

Siūlome įvairių anglų kalbos lygių bei poreikių grupes:

House of languages lygiai Europos Tarybos lygiai Apibūdinimas
Starter - Nėra anksčiau mokęsis užsienio kalbos ir neturi jokių pradmenų.
Elementary

A1 („Lūžis“) Gali suprasti ir vartoti žinomus būtiniausius posakius ir pagrindines frazes savo konkretiems poreikiams patenkinti. Gali prisistatyti ir pristatyti kitą, užduoti asmeninio pobūdžio klausimų (pvz., kur gyvena, ką pažįsta, kokius daiktus turi) ir atsakyti į tokius pat klausimus. Gali susikalbėti labai paprastai, kai pašnekovas kalba lėtai ir aiškiai.
Pre-intermediate A2 („Pusiaukelė“)
Gali suprasti sakinius ir dažnai vartojamus posakius, susijusius su svarbiausiomis gyvenimo temomis (pvz., apie asmenį, šeimą, dienos rutiną, vietos geografiją). Gali bendrauti kasdienėse gyvenimo situacijose apie žinomus dalykus, kai tereikia pasiteirauti informacijos ar ją suteikti. Paprastomis kalbos priemonėmis geba papasakoti apie savo išsilavinimą, artimiausią aplinką, būtiniausius poreikius.
Intermediate
B1(„Slenkstis“)
Gali suprasti aiškių tekstų apie žinomus dalykus, su kuriais susiduria darbe, mokykloje, poilsiaudami ir pan., svarbiausias mintis. Gali įveikti daugumą keliaujant susiklosčiusių situacijų toje šalyje, kurioje kalbama užsienio kalba.
Upper-intermediate B2 („Aukštumos“) Gali suprasti sudėtingų tekstų tiek konkrečiomis, tiek abstrakčiomis temomis pagrindines mintis, taip pat ir specializuotas diskusijas. Gali pakankamai spontaniškai ir laisvai bendrauti raštu ir žodžiu, todėl gali gana laisvai ir be įtampos bendrauti su gimtakalbiais. Gali sukurti aiškų, detalų tekstą daugeliu temų ir paaiškinti savo požiūrį svarstomais klausimais.
Advanced
C1(„Geras vartotojas“) Supranta įvairius sudėtingus ilgesnius tekstus ir suvokia potekstę. Laisvai išdėsto savo nuomonę bei pažiūras, dalyvauja pokalbiuose apie visuomeninius, darbinius ir akademinius dalykus.
Proficiency C2(„Įgudęs vartotojas“) Laisvai supranta viską, ką girdi ir skaito. Gali gana tiksliai atpasakoti ir apibendrinti skaitomus ar klausomus šaltinius. Visiškai laisvai ir tiksliai išdėsto savo nuomonę bei pažiūras.

Užsienio kalbos testas yra NEMOKAMAS ir atliekams mūsų biure. Jeigu pageidaujate turėti oficialiai patvirtintą HOUSE OF LANGUAGES kalbų mokyklos pažymą apie jūsų esamą užsienio kalbos lygį, tuomet tokia pažyma jums kainuos 59 litus.